Home / Обяви

Обяви

ОБЯВЛЕНИE ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ СО- район „ОВЧА КУПЕЛ”

  Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РОК17-РД 09-195/07.07.2017г на Кмета на р-н „Овча купел” на 13.07.2017г. от 16ч. в заседателната зала на района – бул.”Цар Борис ІІІ” №136в ет.2 ще се представи проект за изменение на план за регулация и на план за …

Read More »

ОБЯВЛЕНИE ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ СО- район „ОВЧА КУПЕЛ”

ОБЯВЛЕНИE ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ СО- район „ОВЧА КУПЕЛ”Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед №РОК 17-РД 09-163/12.06.2017г  на Кмета на р-н „Овча купел” на 21.06.2017г. от 16ч. в заседателната зала на района – бул.”Цар Борис ІІІ” №136в ет.2 ще се представи проект за проект за изменение …

Read More »